BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, September 2, 2009

Ang Bayan Ko

Ang Bayan Ko
Mula nang pasinayaan ang Malasariling Pamahalaan ay naging gawain na ibangon ang balangkas ng pamahalaan sa ibabaw ng malawak at hindi mayayanig na pamantungan ng Saligang Batas. Nagtakda ako ng panuntunan,na inaasahan kong magiging babala sa pangangasiwa ng mga bagay-bagay ng bayan. Ang pinakananais ko ay mabigyan ng buhay at lakas at kapangyarihan ang pamamaraang demokratiko at maikapit iyan sa malaking pinakananais na kabutihan ng lipunan at sa mga suliranin sa kapamayanan sa darating na panahon. Nagtagumpay tayo, sa palagay ko, sa pagpapatunay na ang pamahalaan ng mga kinatawan ng bayan sa Pilipinas ay maaaring maging mabisa sa pagkilos na gaya rin ng tunay na matatag na simulain; na maaring makapagpasya nang madalian at mabasa sa alin mang pangangailangang bigla nang hindi pupuhunanin, maging ang kanyang ayos o ang kanyang kabuuan; at ang isang pamahalaang kumakatawan sa kalooban ng bayan ay makakapagpaunlad ng kabutihan ng lipunan at ng kaligayahan ng madla.
Sa larangan ng kabutihang panlahat ay naging masigasig ako sa aking pagsisikap na mapaunlad ang katarungang panlipunan at upang mapaluwag ang kalagayan ng karamihan sa atin. Ang pagtatamo ng mga layunin ito ay nasasalig hindi lamang sa mga pamamantungan ng kabuhayan at kaugalian kundi sa mga mamamayan na rin, sapagkat sa kapaki-pakinabang na paggawa lamang maaaring mapabuti ang saligan ng lipunan.
JOZELLE C. HERNANDEZ
1-B(BSOA)
Bb.Grace Vergara

0 comments: